gevel Fiduciaire de Coq

Boekhouding  in uw  regio - Fiduciaire Du Coq De Haan

FISCALITEIT

Fiscale verplichtingen en optimalisaties

→ Optimalisatie en eerstelijnsadvies inzake fiscale en financiële aangelegenheden
→ BTW aangiften en andere verplichte aangiften
→ Opmaken van aangifte in de personen- en vennootschapsbelasting
→ Bespreking en opvolging van uw bedrijfssituatie
Begeleiding bij Fiscale- of BTW controles