PREMIE VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME

Vanaf 1/10/2020, kan het Vlaams Beschermingsmechanisme aangevraagd worden.  In bijlage vinden jullie alvast het stappenplan terug.

We zetten de voorwaarden nog even op een rijtje voor u:

Voor wie?

  • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

(het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode)

  • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).
  • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie (controle mogelijk gedurende 5 jaar). Bij je steunaanvraag moet je een verklaring op eer indienen.

Bedrag?

  • De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming.
  • Voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 euro, én minder dan 80% tewerkgesteld als loontrekkende, wordt de premie gehalveerd. Concreet betekent dit dat je dan een steun krijgt van 3,75% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019.

 

Deadline =  15/11/2020.

 

Beperkingen:

  • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken bedraagt de subsidie ook 7,5% van de omzet, excl. BTW, maar wordt het steunbedrag beperkt tot een maximum van 3000 euro .
  • Voor ondernemingen die werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) geldt de beperking van 3000 euro niet.
  • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

 

Voorwaarde voor deze steun: uiterlijk op 24 augustus ‘geopend zijn’ ingevolge de coronamaatregelen (jaarlijks verlof telt niet mee)

KLIK OP DE LINK HIERONDER VOOR HET TE VOLGEN STAPPENPLAN OP DE SITE VAN VLAIO

Premie Vlaams beschermingsmechanisme handleiding